LadyFitnessCenter.pl

REGULAMIN STOWARZYSZENIA „LADY FITNESS CENTER”

1. Każdy Członek Stowarzyszenia Lady Fitness Center zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Statutu Stowarzyszenia Lady Fitness Center, a także do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać wyłącznie kobiety, które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność prawną do czynności prawnych; pod warunkiem uiszczenia miesięcznej składki członkowskiej i wypełnienia deklaracji członkowskiej.

3. Każdy członek Stowarzyszenia Lady Fitness Center oświadcza, że zaakceptował Statut i Regulamin Stowarzyszenia oraz przyjmuję do wiadomości fakt, że Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i urazy, powstałe na skutek moich działań niezgodnych z regulaminem i ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa.

4. Każdy członek Stowarzyszenia Lady Fitness Center oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwskazań lekarskich do uprawiania zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zobowiązuję się do przestrzegania wytycznych związanych z prawidłową obsługą urządzeń siłowych oraz stosowania się do poleceń instruktorów.

5. Składka członkowska w wysokości 55 zł. upoważnia do 4 wejść w miesiącu na fitness (zajęcia grupowe, salę cardio).

6. Składka członkowska w wysokości 99 zł. upoważnia do 8 wejść w miesiącu na fitness (zajęcia grupowe, salę cardio).

7. Składka członkowska w wysokości 129 zł. upoważnia do 12 wejść w miesiącu na fitness (zajęcia grupowe, salę cardio).

8. Składka członkowska w wysokości 149 zł. upoważnia do nieograniczonej ilości wejść w miesiącu na fitness (zajęcia grupowe, salę cardio).

9. Składka członkowska w wysokości 85 zł. upoważnia do 4 wejść w miesiącu na urządzenia vacu&term i rollmasażer.

10. Składka członkowska w wysokości 165 zł. upoważnia do 8 wejść w miesiącu na urządzenia vacu&term i rollmasażer.

11. Składka członkowska w wysokości 199 zł. upoważnia do 12 wejść w miesiącu na urządzenia vacu&term i rollmasażer.

12. Składka członkowska w wysokości 255 zł. upoważnia do nieograniczonych ilości wejść w miesiącu na urządzenia vacu&term i rollmasażer.

13. Składki członkowskiej w klubie można dokonywać tylko gotówką.

14. Członkowie Stowarzyszenia biorący udział w zajęciach oświadczają, że są zdrowi, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

15. Każda Członek Stowarzyszenia otrzymuje kartę klubową ( zwaną dalej „kartą”), która jest dowodem przyjęcia Członka do Stowarzyszenia.

16. Karta wydawana jest bezpłatnie.

17. Karta może być używana tylko i wyłącznie przez jej posiadaczkę.

18. Kartę klubową należy każdorazowo oddać pracownikowi recepcji przy wejściu do Klubu i odebrać przy wyjściu.

19. Zajęcia grupowe trwają 55 minut.

20. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć grupowych, gdy liczba zainteresowanych będzie mniejsza niż 5 osób.

21. Stowarzyszenie Lady Fitness Center zastrzega sobie możliwość zmiany w grafiku zajęć grupowych oraz do zmiany instruktorów prowadzących zajęcia, bez podawania przyczyn. Informację dotyczące zmian w grafiku zajęć będą dostępne na stronie internetowej www.ladyfitnesscenter.pl, a także w Recepcji Stowarzyszenia.

22. Stowarzyszenie Lady Fitness Center nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie Stowarzyszenia.

23. Stowarzyszenie Lady Fitness Center zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.Statut stowarzyszenia Lady Fitness Center do pobrania

Powrót